Quảng Ninh lập quy hoạch khu phát triển kinh tế, du lịch văn hóa rộng hơn 60.000 ha

16:50 20/02/2022

Dự báo quy mô dân số đến năm 2040 là khoảng 45.000 - 55.000 người.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chấp thuận chủ trương quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Chẽ đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, diện tích của đồ án quy hoạch khoảng 60.648 ha, dự báo quy mô dân số đến năm 2040 là khoảng 45.000 - 55.000 người.

Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính huyện Ba Chẽ gồm thị trấn Ba Chẽ và 7 xã gồm Đạp Thanh, Đồn Đạc, Lương Mông, Minh Cầm, Nam Sơn, Thanh Lâm, Thanh Sơn.

Ranh giới cụ thể gồm phía Bắc giáp huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; phía Nam giáp thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả; phía Đông giáp huyện Tiên Yên; phía Tây giáp huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Về tính chất, vùng huyện Ba Chẽ được quy hoạch là nơi hội tụ, gắn kết, giao lưu văn hoá các dân tộc tại huyện Ba Chẽ; bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá các dân tộc trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, đây cũng là khu vực phát triển du lịch văn hoá, du lịch trải nghiệm gắn với thương mại nông nghiệp, phát triển du lịch cộng đồng trên cơ sở đảm bảo an toàn về quốc phòng - an ninh.

Theo phê duyệt, vùng huyện Ba Chẽ sẽ là khu vực ưu tiên kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, chế biến lâm sản làm cơ sở cho sự phát triển kinh tế - xã hội cho huyện, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

Phân vùng phát triển không gian được định hướng phát triển theo hai vùng chính. Vùng 1 (vùng trung tâm) gồm thị trấn Ba Chẽ hiện trạng và một phần các xã Nam Sơn, xã Đồn Đạc. Đây được xác định là trung tâm hành chính, kinh tế văn hóa, lấy sông Ba Chẽ là trục cảnh quan chính của đô thị, lấy yếu tố cảnh quan thiên nhiên làm mục tiêu phát triển.

Vùng 2 là vùng miền núi, gồm các xã Lương Mông, Đạp Thanh, Thanh Lâm, Thanh Sơn, Minh Cầm, phần còn lại của các xã Nam Sơn, Đồn Đạc. Khu vực này được tập trung phát triển dược liệu và lâm nghiệp, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến. 

Vui lòng xem tiếp sau quảng cáo...
Tin cùng chuyên mục
Tin mới