Công ty Nước Thủ Dầu Một (TDM) dự chi 130 tỷ đồng trả cổ tức năm 2022

11:31 14/01/2023

Dự kiến vào ngày 5/5/2023, cổ đông của TDM sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào tài khoản.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (mã CK: TDM) vừa thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2022 và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Theo đó, TDM quyết định tạm ứng cổ tức 2022 với tỷ lệ 13%, tương đương mỗi một cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 1.300 đồng.

Với 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TDM dự chi 130 tỷ đồng để thực hiện đợt tạm ứng này. Dự kiến vào ngày 5/5/2023, cổ đông của TDM sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào tài khoản.

Ngày chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức dự kiến là 07/02/2023. Đây cũng là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông là ngày 28/3/2023.

Về kết quả kinh doanh năm 2022, lãnh đạo TDM mới đây thông báo tổng doanh thu ước đạt 503 tỷ đồng, chỉ bằng 83% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu sản xuất nước đạt 478 tỷ đồng, chiếm 95% tổng doanh thu. 

Lợi nhuận sau thuế của TDM ước đạt 220 tỷ đồng, chỉ bằng 67% so với 12 tháng của năm 2021. 

Năm 2022, TDM đặt mục tiêu đạt 510 tỷ đồng doanh thu và 210 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đạt được, TDM đã hoàn thành 99% doanh thu và 93% lợi nhuận năm.

Vui lòng xem tiếp sau quảng cáo...
Tin cùng chuyên mục
Tin mới