Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL) lãi trước thuế gần 350 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm chỉ sau 9 tháng

11:22 24/10/2022

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông đạt 4.103 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 349 tỷ đồng, cùng tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã CK: RAL) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với kết quả khá tích cực. 

Cụ thể, trong 3 tháng gần nhất, doanh thu thuần đạt 975,4 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn hàng bán tăng tương ứng nên lãi gộp đạt 321 tỷ đồng. 

e3ded98f-58ee-45b0-b11c-145d7ebc5591

Nguồn: Báo cáo tài chính quý III/2022 của RAL

Trong kỳ, RAL chỉ ghi nhận 1,82 tỷ đồng doanh thu tài chính, giảm 33% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính và chi phí bán hàng tăng lần lượt 96% và 21,7% trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 12%. Kết quả là, lợi nhuận sau thuế của RAL đạt 59,1 tỷ đồng, tăng mạnh 40% so với quý III/2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông đạt 4.103 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 349 tỷ đồng, cùng tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2022, RAL đặt kế hoạch doanh thu đạt 5.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 345 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, doanh nghiệp đã đạt 77% chỉ tiêu doanh thu và hoàn thành mục tiêu lợi nhuận năm. 

Tính đến 30/9, tổng tài sản của Rạng Đông đạt 6.631 tỷ đồng, tăng 1.238 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, công ty có 3.800 tỷ đồng phải thu ngắn hạn, hơn 913 tỷ đồng tiền và tương đương tiền. 

Tại thời điểm cuối quý III, lượng hàng tồn kho ghi nhận 1.224 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng gần 200 tỷ so với đầu năm, đạt 4.218 tỷ đồng, chủ yếu đều là nợ ngắn hạn.

Vốn chủ sở hữu đạt 2.413 tỷ đồng, tăng hơn 1.044 tỷ đồng so với đầu năm, thặng dư vốn cổ phần gần 1.078 tỷ đồng.

Vui lòng xem tiếp sau quảng cáo...
Tin cùng chuyên mục
Tin mới